ஹைபாஸ் வடிகட்டி

 • ஹைபாஸ் வடிகட்டி

  ஹைபாஸ் வடிகட்டி

  அம்சங்கள்

   

  • சிறிய அளவு மற்றும் சிறந்த செயல்திறன்

  • குறைந்த பாஸ்பேண்ட் செருகும் இழப்பு மற்றும் அதிக நிராகரிப்பு

  • பரந்த, அதிக அதிர்வெண் பாஸ் மற்றும் ஸ்டாப்பேண்டுகள்

  • லம்ப்டு-உறுப்பு, மைக்ரோஸ்ட்ரிப், குழி, LC கட்டமைப்புகள் வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ப கிடைக்கும்

   

  ஹைபாஸ் வடிப்பானின் பயன்பாடுகள்

   

  • கணினிக்கான குறைந்த அதிர்வெண் கூறுகளை நிராகரிக்க ஹைபாஸ் வடிகட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

  • RF ஆய்வகங்கள் குறைந்த அதிர்வெண் தனிமைப்படுத்தல் தேவைப்படும் பல்வேறு சோதனை அமைப்புகளை உருவாக்க ஹைபாஸ் வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

  • ஹை பாஸ் ஃபில்டர்கள் ஹார்மோனிக்ஸ் அளவீடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு மூலத்திலிருந்து அடிப்படை சமிக்ஞைகளைத் தவிர்க்கவும், உயர் அதிர்வெண் ஹார்மோனிக்ஸ் வரம்பை மட்டுமே அனுமதிக்கவும்

  • ஹைபாஸ் வடிகட்டிகள் குறைந்த அதிர்வெண் இரைச்சலைக் குறைக்க ரேடியோ ரிசீவர்களிலும் செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.